«

»

Jun
10

Erfgoed (2)

Halbe Zijlstra

Hoe komt zo’n verbijsterende mededeling dat je instituut door een staatssecretaris de nek wordt omgedraaid tot je?

Er gaat een telefoon en het nieuws wordt informeel door een ambtenaar gemeld.

Dat gaat ongeveer zo.

‘Maar hoe kan dat nou? Erfgoed zou toch worden ontzien?’
– ‘Jawel, maar alleen rijkserfgoed wordt ontzien.’

‘Maar wil de staatssecretaris dan geen beleid op het gebied van muzikaal erfgoed?’
– ‘Dat zit zo: Beleid is er alleen voor rijkserfgoed. Er komt dus geen muzikaal erfgoedbeleid.’

‘Maar de collectie van de stichting Musica Neerlandica staat toch op de lijst behoud cultuurbezit?’
– ‘Het ministerie is zich daarvan bewust, maar dit heeft geen consequentie voor het beleid.’

‘Moeten we de collectie dan maar aan de straat zetten?’
– ‘Dat is de verantwoordelijkheid van het NMI. Het NMI moet samenwerkingspartners of zo zien te vinden.’

Gelukkig is er ook nog een brief van de directeur-generaal cultuur en media, Mevrouw drs. Judith A. van Kranendonk. Die meldt onder andere het volgende:

“Bij de bezuinigingen worden erfgoed en bibliotheken zoveel mogelijk ontzien.”

Dat is dus niet juist. Voor een paar ton wordt een unieke collectie op het spel gezet.

foto: website Halbe Zijlstra
Nederlands Muziek Instituut