Apr
22

Bijdrage Europese beschouwingen, 15 april

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter. Twee jaar geleden constateerde mijn fractie tijdens de Europese beschouwingen dat het proces van Europese samenwerking en eenwording zich in de jaren daarvoor had voltrokken in een sfeer van erop of eronder. Europa heeft ijzingwekkend langs de afgrond gelopen en nu mogen we met enige opluchting constateren dat de… Continue reading »

Apr
17

Bijdrage Algemene Europese Beschouwingen 2013

Bijdrage PvdA Algemene Europese Beschouwingen 2013 16 april 2013 Eens per jaar wijden wij een algemene beschouwing aan Europese Zaken. Europa kent van dag tot dag interessante en soms adembenemende ontwikkelingen. Never a dull moment. Sommigen raken daarvan in paniek, anderen in extase. Voor deze gemoedstoestanden heeft een Kamer van reflectie natuurlijk wel begrip, maar… Continue reading »

Oct
10

Zelfregulering bij politieke mededinging

Uitgesproken bij het Symposium ‘Nederlandse democratie: quo vadis?’, in de Oude Zaal van de Tweede Kamer op 10 oktober 2012 Gedurende drie jaar was ik bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit vanwege de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Mijn leeropdracht was: Praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement. Dat is zo’n leeropdracht die een ruim bemeten toga… Continue reading »

Feb
28

Kosovo

In de parlementaire vergadering van de Raad van Europa voerde ik op 25 januari jl. het woord over een dramatisch rapport van Dick Marty, een Zwitserse liberaal, die eerder het bestaan van geheime gevangenissen aan de kaak stelde. Dat bleek waar te zijn, alle ontkenningen van regeringen ten spijt. Nu heeft Marty een rapport geschreven… Continue reading »

Jun
01

Raad van Europa

Lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Lid van de commissie voor Recht en Mensenrechten. Vice-voorzitter van de Commissie voor de selectie van Rechters voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.