Mar
09

VVD en ONVEILIGHEID

Eens, heel lang geleden, probeerde de VVD zich te profileren als de partij die in ons land voor meer veiligheid wilde zorgen. Dat ging gepaard met harde ‘Law and order’-taal en het leverde een scherp politiek profiel op. Veiligheid is iets waar alle mensen behoefte aan hebben en het is jammer dat de linkse partijen… Continue reading »

Nov
27

Willem Witteveenlezing

Apr
22

Bijdrage Europese beschouwingen, 15 april

De heer De Vries (PvdA): Voorzitter. Twee jaar geleden constateerde mijn fractie tijdens de Europese beschouwingen dat het proces van Europese samenwerking en eenwording zich in de jaren daarvoor had voltrokken in een sfeer van erop of eronder. Europa heeft ijzingwekkend langs de afgrond gelopen en nu mogen we met enige opluchting constateren dat de… Continue reading »

Oct
10

Zelfregulering bij politieke mededinging

Uitgesproken bij het Symposium ‘Nederlandse democratie: quo vadis?’, in de Oude Zaal van de Tweede Kamer op 10 oktober 2012 Gedurende drie jaar was ik bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit vanwege de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Mijn leeropdracht was: Praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement. Dat is zo’n leeropdracht die een ruim bemeten toga… Continue reading »

Apr
11

Sterkte en zwakte van de democratische rechtsstaat

Toespraak voor het Juridisch Genootschap Nijmegen 11 april 2011 Op 28 augustus 1914 werd Aartshertog Franz Ferdinand in Sarajewo vermoord. De Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Prinzip haalde de trekker over en veranderde de geschiedenis. Zijn daad vormde de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog, waarin 17 miljoen, meest jonge mensen de dood vonden.