Biografie

Klaas George de Vries is geboren op 28 april 1943 in Hoensbroek. Hij is getrouwd (1966) met Nanda Stapper. Zij hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.

Hij bezocht het gymnasium (a) van het Grotius College te Heerlen van 1955 tot 1961. Daarna studeerde hij van 1961-1962 liberal-arts aan de Hamline University te St. Paul, Minnesota, (V.S.) en rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, van 1962 tot 1968.

Loopbaan

1968 – 1971 ambtenaar ministerie van Justitie
1970 – 1971 lid gemeenteraad van Delft
1971 – 1973 wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit te Rotterdam
1973 – 1988 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1988 – 1996 hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1996 – 1998 voorzitter Sociaal-Economische Raad
1998 – 2000 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2000 – 2002 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2002 – 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
2007 – 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Uitgebreide biografieparlement.com

Vrijetijdsbesteding: muziek, schilderen, schrijven