Jun
01

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 2007 tot 2015. Lid van de fractie van de PvdA. Tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Lid van de commissies Justitie, JBZ, en Buitenlandse Zaken.

Jun
01

Raad van Europa

Lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Lid van de commissie voor Recht en Mensenrechten. Vice-voorzitter van de Commissie voor de selectie van Rechters voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Jun
01

Bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

Van 1 juni 2009 t/m 10 oktober 2012 bijzonder hoogleraar aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis) te Nijmegen, met als leeropdracht De cultuur en praktijk van het Nederlandse Parlement.

Jun
01

Voorzitter Bestuursraad Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

Sinds 1 maart 2007 voorzitter van de Bestuursraad van het CAOP te Den Haag. Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan 200 opdrachtgevers in verschillende sectoren, waaronder de rijksoverheid en de sectoren onderwijs en zorg. Het CAOP is een… Continue reading »

Jun
01

Commissaris bij RoyalHaskoning te Nijmegen

Sinds 2007 Lid van de Raad van Commissarissen van Royal Haskoning te Nijmegen. Royal Haskoning is een onafhankelijk, wereldwijd opererend, adviesbureau. De basis van de onderneming werd in 1881 gelegd. Opererend vanuit een technische achtergrond, bestrijkt het met zijn adviesdiensten het brede veld van de interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Jun
01

Commissaris bij Eneco Holding nv

Sinds 25 april 2007 commissaris van ENECO HOLDING NV. Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf gericht op productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit en warmte en bijbehorende diensten. Met ruim 7.000 medewerkers bedient het twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. Daarmee behoort Eneco tot de top drie van energiebedrijven in Nederland. De aandelen zijn… Continue reading »

Jun
01

Voorzitter van het bestuur van het Nederlands Muziek Instituut

Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is het centrum voor muzikaal erfgoed in Nederland. Het NMI verzamelt en bewaart muzikaal erfgoed en stelt dit beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en muziekbeoefening. De collecties beogen een bron van inspiratie en vernieuwing te zijn voor het muziekleven. In de collecties bevinden zich talloze oude drukken van muziekuitgaven en muziektraktaten… Continue reading »

Jun
01

Lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, inzake Israël/ Palestina

The Rights Forum is een nieuwe stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid. Een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict is mogelijk en komt binnen bereik wanneer de internationale gemeenschap bij alle partijen respect voor het internationaal recht afdwingt.

Jun
01

De Perifeer

Zakelijke activiteiten zijn ondergebracht in De Perifeer.