«

Mar
09

VVD en ONVEILIGHEID

Eens, heel lang geleden, probeerde de VVD zich te profileren als de partij die in ons land voor meer veiligheid wilde zorgen. Dat ging gepaard met harde ‘Law and order’-taal en het leverde een scherp politiek profiel op. Veiligheid is iets waar alle mensen behoefte aan hebben en het is jammer dat de linkse partijen dat thema aan de VVD hebben gelaten en er geen eigen invulling aan hebben gegeven.

Dat is des te ernstiger, omdat veiligheid bij de VVD de afgelopen decennia niet in goede handen is geweest en iedereen – behalve de onderwereld – daar last van krijgt. Van het veiligheidsprofiel van de VVD is weinig over. Af en toe hoor je premier Rutte nog wel dreigen dat hij een inbreker met een baseball bat op zijn kop zou slaan, en dat iedereen zichzelf mag verdedigen, maar dat is een magere aanvulling op de veiligheid die de overheid normaal gesproken voor zijn burgers moet organiseren. En een minimumvoorwaarde voor veiligheid is dat je ten minste zorgt voor voldoende politiemensen, officieren van justitie en rechters om de handhaving van ons recht geloofwaardig te maken. Iedereen die ogen heeft kan zien dat de personele situatie bij die organisaties langzamerhand zo nijpend is geworden dat de rechtsstaat eronder begint te bezwijken.

Op 6 maart jl. sloeg het openbaar ministerie alarm. Gerrit van der Burg, het opperhoofd van het Openbaar Ministerie, vertelde dat dit jaar 22.700 strafzaken moeten worden uitgesteld. Het gaat daarbij om 2200 zware delicten. Alarm, ach ja.

De georganiseerde misdaad beleeft hoogtijdagen, Brabant is onder het nietsziend oog van VVD-bewindslieden veranderd in een walhalla voor drugscriminelen, die inmiddels ook elders in ons land hun vleugels vrijelijk uitslaan. Dat kan toch niet langer? En dan is het natuurlijk verleidelijk om de VVD erop te attenderen dat vrijheid en democratie alles met veiligheid te maken hebben. En dat het wat kost, maar oneindig veel meer oplevert. En dat ze meer zouden moeten doen om hun pretenties van lang geleden waar te maken.
Maar dat is wel heel makkelijk.

Ik kijk liever naar de linkse partijen die in het algemeen dichter bij mijn visie op de samenleving staan. Als die proberen hun krachten te bundelen, kunnen ze natuurlijk tegen een belastingplan stemmen of iets dergelijks, of samen met Forum – waarmee de PvdA nóóit gaat samenwerken – een verdrag met Canada tegenhouden, maar zou veiliger maken van ons land niet veel meer betekenis hebben voor hun achterban? Die leidt het meest onder onveiligheid, zoals ze altijd het meest te lijden heeft van verwaarlozing van overheidstaken. De tijd lijkt er rijp voor. Er schijnen miljarden beschikbaar te komen voor investeringen die onze toekomst moeten veiligstellen. Geef de versterking van de rechtsstaat daarin een prominente plaats.