«

»

Feb
21

Nevenfunctie

foto: plutone

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie. De Kamer vergadert maar een keer per week en daar ben je gemiddeld twee dagen per week mee bezig. De werklast is veel minder dan die van de Tweede Kamer, omdat de senaat zich nauwelijks met de dingen van de dag bezighoudt.

X

Geen vragenuur, nauwelijks schriftelijke vragen of interpellaties maar vooral wetgeving. En ook van de wetgeving passeert het grootste deel bij hamerslag, nadat in de commissies is vastgesteld dat er geen aanleiding is om er bijzondere aandacht aan te wijden. Maar soms moet dat wel en dan zet de Eerste Kamer er ook stevig zijn tanden in.

Omdat het Eerste Kamerlidmaatschap een parttime functie is, verrichten de meeste leden ook andere bezigheden. Dat roept het gevaar op van belangenverstrengeling. Je zit niet in de Eerste Kamer om je eigen belangen of die van je bedrijf te behartigen.

Als Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland – de werkgeversorganisatie in de bouw, stralend tegen Andries Knevel zegt ‘dat het goed is voor de bouw’ dat hij in de senaat komt, is er iets mis. Hij komt daar niet om de belangen van de bouw te behartigen, maar die van ons allen. Overigens is het kabinet-Rutte slecht voor de bouw en steunt Brinkman het kabinet, dus Brinkman is er zelf nog niet helemaal uit.

Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis, zegt vandaag in de Volkskrant dat iedereen erop mag vertrouwen dat hij niet zal ‘husselen’. “Ik ga niet het woord voeren over onderwerpen die zorgverzekeringen raken. En als er echt iets aan de orde is dat lastig zou zijn, dan verschoon ik me. Dan onthoud ik me van stemming.” Dan weegt Menzis dus zwaarder dan het ambt van volksvertegenwoordiger. Dat lijkt me ook niet goed. Van Boxtel kan ook in de fractie zijn kennis inbrengen, maar zich bij voorbaat conformeren aan de meerderheidsovertuiging van zijn fractie. Dat moeten ze bij Menzis dan maar begrijpen. Maar dat werkt natuurlijk alleen als D66 meer dan de huidige twee zetels zou halen.

Op welke partij moeten we zeker niet stemmen?
“Daar ga ik zeker geen uitspraken over doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.”
Die kiezen per slot van rekening ongeacht hun politieke overtuiging ook zelf een zorgverzekering en waarom zou je een groep klanten van je vervreemden?

foto: Plutone