«

»

Feb
17

Uitgewoonde tent

Eerste Kamer

Dinsdag jl. debatteerde de Eerste Kamer met twee oud-leden, de ministers Rosenthal en Hillen, over de NAVO.

Hillen verraste zijn voormalige collega’s met een ongebruikelijke klaagzang over zijn departement.
X
X
XX

“Toen ik minister van Defensie werd, trof ik een organisatie aan die uitgewoond was, waarin reserveonderdelen niet meer voorradig waren, waarin de gereedstelling van tal van onderdelen niet meer gegarandeerd kon worden en waarin reparaties aan wapensystemen of vervoersystemen niet gegarandeerd konden worden of achter moesten blijven. Kortom: een uitgewoonde tent.”

Dat was niet bijster complimenteus voor zijn voorganger als minister, Eimert van Middelkoop en voor de lange reeks kabinetten-Balkenende die de krijgsmacht in deze troosteloze staat hadden gebracht. Hoe zat dat nu?

“Wie is daarvoor verantwoordelijk? Iedereen, denk ik: de minister, de staatssecretaris, maar net zo goed ook het kabinet en de minister van Financiën. Iedereen die weet heeft van de wijze waarop een begroting zich ontwikkelt, zou je daarvoor mede verantwoordelijk kunnen noemen.”

Iedereen dus, die iets van begrotingen weet. Kennelijk waren die in de voorgaande jaren niet voorhanden. Maar er gloort wel een beetje licht.

“Dit jaar komt echt hard aan. Daarna hopen wij weer wat op te kunnen bouwen, al zitten wij dan toch structureel lager. Wij zitten aan de gevarenzone. Dat wil zeggen dat we wel een krijgsmacht zullen houden, maar die doet dan, net als die van andere landen, niet serieus mee.”

Minister Rosenthal kreeg in tweede termijn een motie aan zijn broek, mede ondertekend door zijn eigen partij, de VVD.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het terugdringen van tactische kernwapens een belangrijke doelstelling van het Nederlands beleid behoort te zijn;
verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn aan te geven wat zij zich voorneemt te doen om tot terugdringing van kernwapens te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Volgende week wordt hierover gestemd.

Gevraagd hoe de minister aan alle voorwaarden die in de Tweede Kamer aan de politietrainingsmissie in Kunduz waren gesteld, ging voldoen, antwoordde Rosenthal:

“De afspraken met Kabul worden doorvertaald naar de provincie Kunduz, de districten binnen Kunduz en de lokale plaatsen waar wij de politietrainingsmissie doen.”

En op de vraag van PvdA’er Simon van Driel of de minister ervan overtuigd was dat dit ook ging werken, “… dat de Tadzjieken in Kunduz voldoende luisteren naar de Pathanen in Kabul?” antwoordde minister Rosenthal dat hij daar alle vertrouwen in had.

Afghanistan is kennelijk een voorbeeldige bureaucratie.