«

»

Feb
17

Burgemeester

De Volkskrant meldt als tweede item op de voorpagina dat de SP in de toekomst burgemeesters wil leveren! Groot nieuws dus. Nog op twee andere pagina’s wordt hieraan aandacht besteed.

X
X
XXXX

Tiny Kox, de fractieleider van de SP in de Eerste Kamer, meent dat het bezwaar van de SP om burgemeesters te leveren is verdwenen: in de huidige procedure -die in 2001 wettelijk werd geregeld- kiest de raad volgens hem feitelijk de burgemeester.

Dat was in 2001 inderdaad de bedoeling van die wet. En die bedoeling is tot nu toe bij 100% van alle burgemeestersbenoemingen gerespecteerd. Daarom is het landelijk benoemingsbeleid, waarbij elke partij ‘haar’ aandeel van de posten opeist, al bijna tien jaar verleden tijd.

Kox zegt eigenlijk een burgemeester te willen die door de burgers zelf wordt gekozen. Dat wilde de SP in 2001 ook al. Een misverstand ligt hierbij echter voor het oprapen. De SP bedoelt daarmee dat de burgemeester een van de gekozen raadsleden zou moeten zijn.

Zoals Agnes Kant het uitdrukte: “Ons voorstel is het meest democratisch. De burgemeester wordt wel degelijk rechtstreeks gekozen. Degenen die het volk willen vertegenwoordigen, komen op een kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen en worden zo rechtstreeks gekozen. Vervolgens bepaalt de raad wie de voorzitter en dus de burgemeester wordt. Democratischer kan het volgens mij niet.”

Kant zag terecht niets in twee concurrerende mandaten van de kiezers: een voor een rechtstreeks gekozen burgemeester en een voor de gemeenteraad.

De SP zal overigens begrijpen dat van het ‘leveren’ van burgemeesters geen sprake kan zijn. Liefhebbers moeten netjes solliciteren en het vertrouwen van een gemeenteraad zien te winnen.