«

»

Jun
01

Voorzitter Bestuursraad Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

Sinds 1 maart 2007 voorzitter van de Bestuursraad van het CAOP te Den Haag. Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan 200 opdrachtgevers in verschillende sectoren, waaronder de rijksoverheid en de sectoren onderwijs en zorg. Het CAOP is een onafhankelijke stichting, waarbij een bestuursraad toezicht houdt. De bestuursraad van het CAOP bestaat uit acht leden. De leden worden voorgedragen door de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). De bestuursraad kent een onafhankelijke voorzitter, die wordt voorgedragen door de Raad voor het Overheidspersoneelbeleid (ROP). Binnen de bestuurlijke structuur van het CAOP heeft de directeur (statutair bestuurder) een (dagelijks) besturende rol en de bestuursraad de toezichthoudende rol.